Karin

NYBESÖK VIDEOSAMTAL

Detta är för dig som önskar hjälp med hormonbehandling eller hur man ser på ditt problem ur gynekologisk och funktionsmedicinsk synvinkel.

Inför besöket

Boka tid nedan. Vid bokningen får du ett formulär via mail som du fyller i så att vi kan utnyttja tiden optimalt. Skicka in det senaste 5 vardagar innan ditt besök. Länk till videosamtal via zoom skickas till din mail. 

 

Under besöket

Tillsammans går vi igenom dina besvär och de uppgifter du lämnat. 

Vid behov planerar vi den provtagning som behöver kompletteras (se prislista). Tillsammans tar vi fram en individuell behandlingsplan och vid behov förskrivs de läkemedel/hormoner som är aktuella samt planerar lämplig uppföljning, 

 

Efter besöket

Planerad provtagning görs på valt laboratorium. Resultaten kan oftast följas upp via telefon eller online och vi kan göra eventuella justeringar i läkemedel, kost etc.  Har hormonell behandling satts in är det oftast lämpligt med en uppföljning efter 2-3 månader för att utvärdera och justera behandlingen. Vi bokar vid behov lämpligt återbesök, se prislista intill. 

 Betalning sker via faktura som skickas till dig via e-post. Besök eller avbokning senare än 24 timmar debiteras fullt. 

40 minuter – 3000 SEK

60 minuter – 4000 SEK 

NYBESÖK MED UNDERSÖKNING

Detta är för dig som önskar hjälp med hormonbehandling eller hur man ser på ditt problem ur gynekologisk och funktionsmedicinsk synvinkel. För information om vad som ingår se Nybesök videosamtal. Här har vi även möjlighet till att göra en gynekologisk undersökning. 

Bokas genom att skicka ett mail till info@livakliniken.se

 Betalning sker via faktura som skickas till dig via e-post. Besök eller avbokning senare än 24 timmar debiteras fullt. 

40 minuter – 3000 SEK 

60 minuter  – 4000 SEK

GYNEKOLOGISK UNDERSÖKNING

 Detta är för dig som enbart vill/behöver hjälp med att  göra en gynekologisk undersökning. 

Bokas genom att skicka ett mail till info@livakliniken.se

            20 min – 1500 SEK

 

ÅTERBESÖK

Telefon / Videosamtal

Priser för återbesök:

20 min telefon…..1500 SEK

40 min………………………3000 SEK

60 min………………..4000 SEK