Nytt besök

Introduktionssamtal

Läkare………………………………………………….600 SEK

Hälsostrateg…………………………………..500 SEK

Detta är ett samtal per telefon på 20 minuter för dig som är osäker på hur vi kan hjälpa dig med dina symptom och besvär. Här får du svar på dina frågor om hur du kan gå vidare vad gäller exempelvis provtagning och hur processen för dig skulle kunna se ut utifrån din situation. Under detta samtal ger vi inga hälsoråd. Om du väljer att boka ett Nybesökspaket, så drar vi av kostnaden för introduktionssamtalet vid nybesöket. 

Hälsocheck

Läkare……………………………………………………….3500-4500 SEK

Hälsostrateg…………………………………………3000 SEK (60 min)

Detta är för dig som redan tagit egna prover eller vill göra specifik provtagning via oss. Detta kan vara vårt baspaket eller mer avancerad provtagning. Pris och tid (40 alternativt 60 min) varierar beroende på vilken provtagning det är och hur lång tid som behövs för genomgång. För vårt baspaket eller motsvarande är det lämpligt med ett besök om 40 minuter medan det vid mer avancerad provtagning rekommenderas 60 minuter. I priset ingår också den tid som vi lägger ner på förberedelse och tolkning av dina provsvar och utformandet av de rekommendationer som du får vid besöket. 

Nybesökspaket

Läkare………………………………………………….9500 SEK (2 besök)

Hälsostrateg……………………………………7600 SEK (3 besök)

Detta är för dig som söker för symptom och/eller diagnos och önskar bli patient hos oss. 

Läkare: I priset ingår två besök, ett inledande besök inkluderande läkarundersökning och ett uppföljande besök. Se mer information nedan.

Hälsostrateg: I priset ingår tre besök, ett inledande besök samt två uppföljande besök. Se mer information nedan. 

Mer information om Nybesök till Läkare

Besök på plats rekommenderas vid Nybesök, för att kunna genomföra en läkarundersökning, men kan göras via videolänk om avstånd omöjliggör fysiskt besök. Uppföljande besök kan oftast ske via videolänk.

Inför nybesöket:

– Önskar vi att du har tagit vårt baspaket inkluderande 45 blodmarkörer som vi valt ut, och som kan ge en grundläggande bild av ditt hälsotillstånd. Kostnad för vårt baspaket tillkommer (2495 SEK). Om du har gjort motsvarande provtagning de senaste tre månader så behöver du inte ta om detta baspaket.

Bor du i Halland kan blodprovet tas på en VC med remiss från oss.

Bor du i övriga Sverige tas blodprovet hos Unilabs med remiss från oss.

–Ombeds du också att fylla i tre frågeformulär som rör både ditt nuvarande hälsotillstånd, men också din hälso-/sjukdomshistoria, livsstil, kosthållning mm. Det ena formuläret är omfattande så avsätt tid för detta och skicka in i god tid innan besöket. 

Besöket:

– Träffas vi under ett första besök på 90 minuter och gör en utredning av din situation i form av genomgång av prover, frågeformulär, symptom, och kroppslig läkarundersökning.

– Ges personliga rekommendationer (skriftliga och muntliga)

– Har vi ett uppföljande besök på 60 minuter då vi stämmer av hur du mår och tar ställning till och planeras för ev. ytterligare utredningar/provtagning och uppföljning. Detta besök kan ske online vid behov och brukar vara lämpligt att ha ca 4-5 veckor efter nybesöket. 

 

I priset för nybesök ingår förutom besöken också den tid som vi lägger ner på förberedelser och tolkning av dina inskickade formulär, provsvar och utformande av de rekommendationer som vi ger dig i samband med besöket. 

Mer information om Nybesök till hälsostrateg

Mötet kan ske både via video eller som personligt möte.

Inför nybesöket:

– Önskar vi att du har tagit vårt baspaket inkluderande 45 blodmarkörer som vi valt ut, och som kan ge en grundläggande bild av ditt hälsotillstånd. Kostnad för vårt baspaket tillkommer (2495 SEK). Om du har gjort motsvarande provtagning de senaste tre månader så behöver du inte ta om detta baspaket..Exempel är prover från werlabs, medisera, blodkollen eller vårdcentral. Vårt prov tas via Unilabs med remiss från oss.

– Du får fylla i två frågeformulär som rör både ditt nuvarande hälsotillstånd, men också din hälso-/sjukdomshistoria, livsstil, kosthållning mm. Det ena formuläret är omfattande så avsätt tid för detta. 

Under nybesöket:

– Träffas vi under 60 minuter och gör en utredning av din situation i form av genomgång av prover, frågeformulär och självklart dina symptom 

– Du får personliga rekommendationer (skriftliga och muntliga samt startpaket och digitala verktyg).

– Priset för nybesök inkluderar också två uppföljande besök på 40 minuter vardera då vi stämmer av hur du mår samt går igenom vad som fungerar och inte. Du får här uppdaterade rekommendationer och/eller justeringar så att du kan må så bra som möjligt men också så att vi hittar ett sätt som passar i din livsstil. Det är då det blir hållbart! 

I priset för nybesök ingår förutom besöken också den tid som vi lägger ner på förberedelser och tolkning av dina inskickade formulär, provsvar och utformande av de rekommendationer som vi ger dig i samband med besöket.