Avtal

 
Att boka en tid med Livakliniken innebär att du som patient godkänner nedanstående avtal. 
 
Du har själv skyldighet att informera om sådant som kan komma att påverka din situation och till detta räknas både pågående och tidigare tillstånd. 
 
Hos Livakliniken använder vi kost, kosttillskott och läkemedel som behandling för olika tillstånd. Du som patient godkänner att du själv ansvarar för innebörden av behandling och om något är otydligt så frågar du om förtydligande innan godkännande av aktuell behandlingsmetod. Eftersom du som patient har en avgörande roll i hur lyckad behandlingen blir så kan Livakliniken inte ge några garantier för resultat.
 

Livakliniken kan inte ta ansvar för behandling efter enstaka möten gällande kosttillskott och kost. Du som patient bokar uppföljning enligt överenskommelse för att justera och anpassa dina rekommendationer. Du som patient ansvarar också att meddela om eventuella bieffekter av behandling så att detta kan justeras. Vid akuta symptom, kontakta 1177. 

Vid kurser och event hos Livakliniken har du som kund själv ansvar för hur du hanterar och praktiserar den information som delges. 

Du som patient är införstådd med att detta är konsultation inom hälsorelaterade frågor och att du själv ansvarar för dig och din hälsa. 
 

Med ovan nämnt så godkänner du som klient att genomgå funktionsmedicinska behandling hos Livakliniken. Du är medveten om att du själv ansvarar för din hälsa och att godkänna eller avstå behandling. 

 

Du godkänner också att du läst igenom våra priser innan du bokar en tid. 

Åtagande och ansvar

Livakliniken ansvarar för att bemöta dig som patient på ett yrkesmässigt korrekt och medkännande sätt. Legitimerade vårdgivare erbjuder vårdtjänst och följer Läkarförbundets etiska regler och övriga lagar som gäller för utövande av privat sjukvård. 

Avbokning och ombokning

Du som patient godkänner nedanstående avbokning och ombokningsregler.

Om du som patient är sen så löper tiden på och mötet avslutas enligt bokad tid, du får betala fullt pris för mötet.

Avbokning

Du som patient godkänner att avbokningar sker senast 48 timmar innan bokad tid. Om avbokning sker senare än detta får du betala för den tid som vi lagt ned vilket utgör cirka halva kostnaden för besöket samt den provtagning som gjorts. 

Om vi beställt prover åt dig så tillkommer en administrativ avgift, oavsett när avbokning sker som ersättning för den tid vi lagt ned.

 

Ombokning

Vid ombokning kan vi garantera en ny tid inom 3 månader, men givetvis gör vi vad vi kan för att lösa det så snart som möjligt. Ombokning kan ske upp till 6 timmar inför besök utan extra kostnad vid förhinder som exempelvis akut sjukdom. 

Kurser

Kurser kan avbokas upp till 7 dagar innan kurstillfällets start, anmälningsavgiften återbetalas ej. Vid avanmälan senare än 7 dagar faktureras hela beloppet. 

Telefon och Email

Vi på Livakliniken har inte möjlighet att svara på frågor kring din hälsa via telefon mellan bokade möten och hänvisar till att boka ett möte. För enklare frågor kan du boka en telefontid på 15 minuter, vilket vi försöker erbjuda i brådskande ärenden inom 48 timmar och för mer komplicerade, ej brådskande frågor rekommenderas att du bokar en uppföljningstid. Vid akuta besvär hänvisas till 1177 och akutmottagning. 

Vanligen svarar vi på Livakliniken inte på email efter kontorstid, på kvällar eller helger. Genom att skicka ett mail så godkänner du som klient att du inte får omedelbara svar utan kan få vänta. Du som patient bör också vara medveten om att email som du skickar till Livakliniken inte är säkert och krypterat. Vi på Livakliniken förbehåller oss rättigheten att spara email konversationer och att samla dessa i din journal. För att skicka säkra meddelanden kring medicinska/sekretessbelagda frågor hänvisar vi till journalsystemet där du som patient kan logga in och skicka säkra meddelanden. Dock ger vi ingen rådgivning via meddelanden utan hänvisar till bokade samtal enligt ovan. 

Distribution  

Du som patient får inte under några omständigheter spela in enskilda samtal eller samtal i grupp. Du godkänner också att det material och rekommendationer du får i skriftligt format endast får delas med tredje part i syfte att förbättra din egen hälsa. Det får inte delas med tredje part i syfte att sprida information. 

Provtagning

Vi erbjuder provtagning till privatpersoner i samband med konsultation. Vid beställning av prover gäller följande villkor. 

  • Du som patient ansvarar för att följa de förberedelser som krävs för provtagning. Vid frågor kontaktar du Livakliniken. 
  • Betalning sker antingen till Livakliniken eller direkt till det labb som hanterar provtagningen. Det beslutas i samråd med din vårdgivare.
  • Du som patient kan boka tolkning av provsvar hos Livakliniken vid mån av tid. Det finns ingen garanti att tider finns lediga även om vi såklart gör vårt bästa för det.
  • Du kan ångra ditt köp fram till dess att Livakliniken eller utomstående labb inte har lagt ned en kostnad och skickat ut provkit. 

Betalning 

Betalning sker antingen via faktura som skickas med 14 dagars betalningsfrist eller direkt vid besöket via kortläsare.  

Vid anmälan till kurser, utbildningar och event kan du komma att faktureras en anmälningsavgift som ej är återbetalningsbar. För avbokningsvillkor, se ovan. 

Synpunkter och klagomål

Om du som patient har kommentarer och/eller frågor på våra tjänster och/eller produkter eller inte är nöjd med behandlingen på Livakliniken ber vi dig i första hand återkoppla via info@livakliniken.se. Vi kommer då skyndsamt att utreda detta och bemöta dina synpunkter. Du som patient har även rätt att vända dig till IVO. För att IVO ska kunna utreda klagomål måste anmälan inlämnas till IVO inom två år från det händelsen har inträffat.

Du som patient godkänner att inte lägga ut negativ kritik och klagomål mot Livakliniken på allmänna sidor och social media utan att först ha diskuterat detta med Livakliniken. 

Sekretess

Livakliniken förbinder sig att behandla känsliga personuppgifter som patientjournal,  och patientinformation på sådant sätt som det förväntas av en legitimerad  vårdgivare, inom  den svenska hälso- och sjukvården, och som står under tillsyn av IVO. Som vårdgivare har Livakliniken rutiner för hantering av känsliga och sekretessbelagda personuppgifter och följer de lagar, regler och förordningar som gäller vid hantering av känsliga personuppgifter och konfidentiell information. 

Övrigt

Vi förbehåller oss rätten till ändring av all information på hemsidan eller i informationsmaterial som vi delar ut utan föregående avisering.