Provtagning

Vi erbjuder ett antal prover, bland annat Basprover Stor som vi önskar att alla har tagit inför Nybesöket. Därtill erbjuder vi en stor mängd mer avancerade prover, se nedan.

  • Bor du i Halland kan blodprover tas på en VC eller  på lab Varberg eller Kungsbacka sjukhus med remiss från oss
  • Bor du i övriga Sverige tas blodprover på någon av Unilabs provtagningsställen med remiss från oss. 

BASPROVER STOR

Pris 2595 SEK

Blodprov (venöst) för analys av;

Sköldkörtel: TSH, TPO, fritt T4, och frittT3

Inflammation: CRP högkänsligt, SR

Blodsocker: HbA1c, fasteblodsocker och insulin

Vitaminer & Mineraler: Homocystein, B12, folat, vitamin D, magnesium, zink, järn, ferritin, TIBC, järnmättnad och kalcium.

Lever & Njurar: ASAT, ALAT, GGT, pankreasamylas, urat, urea, albumin, kreatinin, kalium, och natrium. 

Blodstatus: Hb, LPK, TPK, EPK, EVF, MCV, MCH, leukocyter, lymfocyter, 

Kolesterol & Blodfetter: Kolesterol, HDL, LDL, triglycerider, APO kvot, APO A1, APO B 

SKÖLDKÖRTEL PROVER BAS

Pris 735 SEK

Blodprov (venöst) för analys av TSH, TPO, fritt T4, och fritt T3

 

SKÖLDKÖRTEL PROVER PLUS

Pris 3550 SEK

Blodprov (bloddroppe på torkat filterpapper) för analys av TSH, fritt T4, fritt T3, totalt T4, TPO, Tyreoglobulin

Urinprov (på torkat filterpapper) för analys av tungmetaller, jod, selen

PCOS PROVER

Pris 2790 SEK

Blodprov (venöst) för analys av

Hormoner: DHEA-S, FSH, LH, östradiol, testosteron, SHBG, TPO, T4, T3, TSH

Blodsocker: HbA1c, fasteblodsocker och insulin

Vitaminer & Mineraler: Homocystein, B12, folat, vitamin D, magnesium, zink, järn och ferritin

Kolesterol & Blodfetter: Kolesterol, HDL, LDL och triglycerider

HORMONPROVER PLUS

Pris 6595 SEK

Blodprov (venöst) för analys av DHEA-S,  FSH, LH, östradiol, testosteron, SHBG

Salivprov för dygnskurva kortisol

Urinprov (på torkat filterpapper) för metabolism av könshormoner, östrogen, progesteron, testosteron, DHEA (DUTCH test)

HORMONPROVER

Pris 1095 SEK

Blodprov (venöst) för analys av DHEA-S, FSH, LH, östradiol, testosteron, SHBG

MAGTARMPROVER

Pris 9695 SEK

Utandningstest 3 timmar för analys av SIBO (överväxt av bakterier i tunntarmen)
 
Avföringsprov för analys av matsmältning, näringsupptag i tarmen, tarmflora analys och  utredning av obalans i tarmfloran
 

NUTRITIONSPROVER

Pris 6995 SEK

Urinprov för analys av näringsupptag, obalans i bakterieflora, energimetabolism i cellen, neurotransmittor metaboliter, vitaminmarkörer, aminosyraomsättning,  oxidativa stressmarkörer
 

Blodprov (bloddroppe på torkat filterpapper) för analys av fettsyrebalans (Omega 3/6 mm.)

FÖDOÄMNESÖVERKÄNSLIGHET (IgG)

Pris från 1495 SEK

 

Screen (44 födoämnen) 1495 kr

Basic (90 födoämnen) 2950 kr

Complete (269 födoämnen) 4950 kr

Ytterligare prover:

Vill du inte ta något av våra provtagningspaket kan du välja att ta enstaka prover för analys av bland annat; födoämnesöverkänslighet, matsmältning, tarmflora, SIBO (överväxt av bakterier i tunntarmen), näringsstatus, energimetabolism, fettsyrebalans, utvidgad sköldkörtel funktion inklusive reversed T3, östrogen metabolism, könshormonbalans, binjurefunktion med kortisol kurva, utvidgad blodfettsanalys, mögelexponering, giftiga kemikalier, kroniska infektioner, genanalys.

Vilka prover som kan vara aktuella för just dig beslutar vi i samråd under ditt besök, utifrån dina symptom och ditt hälsotillstånd. Priser för enskilda tester kan fås på förfrågan.