Priser

Livakliniken övervikt

Livakliniken är en privatklinik vilket innebär att dina besök och eventuell provtagning inte bekostas av skattemedel.

Vi gör en gedigen kartläggning och lägger mycket tid på att analysera den information du delgivit oss via enkät och eventuella journaler samt prover för att skapa en bra individanpassade handlingsplaner. Detta är ett tidskrävande arbete (vi lägger mycket tid att läsa in information om dig innan ett besök) och ger längre konsultationer för att kunna leverera en noga genomtänkt behandlingsplan av högsta kvalitet. Vårt mål är att stötta dig på absolut bästa möjliga sätt.

Avbokning senast 48 timmar innan. Om avbokning sker senare än detta får du betala för den tid som vi lagt ned vilket utgör cirka halva kostnaden för besöket samt den provtagning som gjorts. 

Ombokning kan ske inom 24 timmar. Ombokning kan även ske upp till 6 timmar inför besök utan extra kostnad vid förhinder som exempelvis akut sjukdom.