Q&A

Här samlar vi vanliga frågor & svar om hur det går till att vara patient hos oss. Funktionsmedicin handlar om att ”leta efter rotorsaker” vilket innebär att man lägger ett pussel för att komma fram till vad det är som driver symtom. Det är självklart aldrig en faktor utan en kombination av kost och livsstil men också genetik. Hur vi äter, rör på oss, sover, stressar, utmanar oss och vad vi tycker om oss själva och livet påverkar det resultat vi får, dvs hur vi mår. Vi hjälper dig att lägga pusslet, vi guidar och hjälper dig att se var fokus ska ligga men det är du som gör jobbet!

Hur gör jag för att komma i kontakt med er? 

Är du ny patient/klient hänvisas du till vårt formulär på hemsidan (under fliken BOKA TID). Frågor av icke medicinsk karaktär kan också ställas via mail: info@livakliniken.se. Det går tyvärr inte att komma till våra respektive mottagningar om du inte har en avtalad tid. Är du befintlig kund kommer du skicka säkra meddelanden till oss via vårt journalsystem. Tyvärr kan vi inte svara på några medicinska frågor via mail av GDPR skäl, utan alla sådan kommunikation sker antingen per telefon/videolänk eller via meddelandefunktionen i journalen som du når genom att logga in med bank ID via länk som du får vid bokning. 

Vad innebär en funktionsmedicinsk utredning?

Inom funktionsmedicin försöker vi kartlägga vad som kan vara de bakomliggande orsaken till att du har fått dina hälsobesvär (dina symptom eller din diagnostiserade sjukdom). Vi utgår ifrån att hela kroppen hänger ihop och att alla organ påverkar varandra. Har du en obalans i magen kan det således ge symptom även från övriga kroppen. Ofta börjar vi utredningen just i magen, därför att många besvär börjar just med obalanser i magen och åtgärdar vi dessa kan ofta nadr symptom minska eller försvinna. Om inte så fortsätter vi söka obalanser i övriga kroppen för att kunna åtgärda dessa. Din hälsa styrs till en liten del av dina gener och en stor del av din livsstil. Av den anledningen ligger mycket fokus inom funktionsmedicin på att stötta dig till en bra livsstil, vad gäller kost, rörelse, stress, återhämtning, sömn och relationer. 

Varför är det så dyrt att komma till er?

Livaklinken är en privatklinik, vilket innebär att dina besök och eventuell provtagning inte bekostas av skattemedel. Vi gör en gedigen kartläggning och lägger mycket tid på att analysera den information du delgivit oss via enkät och eventuella journaler samt prover för att skapa en bra individanpassade handlingsplaner. Detta är ett tidskrävande arbete både innan och efter besöket men också längre konsultationer för att kunna leverera en noga genomtänkt behandlingsplan av högsta kvalitet. Vårt mål är att stötta dig på absolut bästa möjliga sätt.

Hur lång tid tar en behandling hos er?

Funktionsmedicinsk behandling är ingen ‘’quick fix’’. Ofta har du gått i många år med dina besvär, och kanske är det många obalanser i kroppen som behöver åtgärdas för att du ska må bättre. Det kräver oftast flera månader, ibland flera års arbete. Ofta krävs det också att du gör en hel del livsstils förändringar, vilka ibland kan vara utmanande och ta lång tid att genomföra. Vi finns med och vill stötta dig på vägen i den takt du orkar och vill.

Vad förväntas av mig som patient? 

För att lyckas bra behövs ibland mindre men ofta större insatser från dig själv. Det kan handla om att utesluta viss typ av kost under en tid eller prioritera om i vardagspusslet för att ge kroppen det den behöver. Det kan vara bra att veta att det är du som gör jobbet! Vi finns dock vid din sida och guidar dig utifrån våra kunskaper och befintlig forskning. Det kan också vara kostsamt med olika prover och utredningar som vi föreslår. 

Vad tar ni för funktionsmedicinska prover? 

Vi tar alla tänkbara funktionsmedicinska prover (se under fliken PROVTAGNING). I nuläget har vi ingen sköterska på Livakliniken så vi har en begränsning vad gäller funktionsmedicinsk tester som kräver venöst blodprover. Ofta går det dock att lösa genom att du får remiss från oss och får hjälp på din VC att ta provet. Många funktionsmedicinska tester är dock baserade på provtagning via bloddroppe på filterpapper, urin, avföring eller saliv och dessa går utmärkt att ta.

Hur går provtagningen till?

Vanlig blodprover (som även vården tar) kan om du bor i Halland tas på din VC eller på lab vid Kungsbacka eller Varbergs sjukhus efter att vi skrivit remiss och du bokat tid för provtagningen. Om du bor i övriga landet kan vi skriva remiss till Unilabs och då går du på drop in till någon av Unilabs blodprovtagningsenheter.

De funktionsmedicinska testerna skickas direkt hem till dig, efter att vi kommit överens om vilka prover du önskar ta, och proverna skickas av dig med DHL till laboratoriet (DHL påsar och frakt är inkluderat i priset på testet). 

Vad kostar era funktionsmedicinska prover? 

Mellan 1500-10 000 SEK. 

Varför är proverna så dyra? 

Dessa prover kan du inte ta i vanliga sjukvården och du måste betala för provet ur egen ficka. Proverna skickas för analys till special laboratorier i England och USA, vilket gör att priserna är höga. 

Ställer ni diagnoser? 

Vårt syfte är inte att ställa diagnoser utan försöka hjälpa dig att finna de bakomliggande  orsakerna som ger dig olika symptom. Du bör ha sökt den vanliga vården innan du söker oss. 

Kan ni skriva ut vanliga läkemedel?

Nathalie är legitimerade läkare och kan därmed skriva ut alla läkemedel som är tillåtna i vårt land. Dock tycker vi att du bör ha läkarkontakt och följas upp som vanligt även i vanliga vården om du sedan tidigare har diagnoser och läkemedel som du fått därifrån. 

Kan jag byta vårdgivare hos er?  

När du ansöker till oss försöker vi göra en bedömning om vem av oss som är bäst lämpad för att hjälpa dig med din problematik och föreslå du vem som du ska ha kontakt med i första hand. Under besök hos en av oss kan dock behov av kontakt med någon av oss andra på Livakliniken framkomma och då samarbetar vi för att ge dig bästa hjälp. 

Hur betalar jag? 

Hos oss betalar du med kort vid ditt besök eller via faktura.

Varför har ni olika besöksadresser?  

Vi har ännu inte funnit någon bra gemensam lokal varav vi lånar rum i andra verksamheter. Så småningom siktar vi på en gemensam lokal där vi kan träffa er och kanske ha olika event.