Återbesök

Återbesök telefon 20 minuter

Läkare…………………………………………………800 SEK

Hälsostrateg…………………………………..600 SEK

För kortare och mer specifika frågor. Här ändras ej behandlingsplan, för större justeringar rekommenderas 30 eller 60 minuter. 

 

Återbesök 40 min 

Läkare…………………………….…………………..1850 SEK

Hälsostrateg…………………………………..1750 SEK

För uppföljning och justerad behandlingsplan. Vid specialprover som funktionsmedicinsk provtagning, välj uppföljning av det. Rekommenderas att göras via video eller telefon. 

 

Återbesök Gynekolog med eller utan Undersökning

 

Gynekologisk bedömning med funktionsmedicinsk rådgivning 40 min …………………………………………. 1850 SEK

Enbart undersökning och kort avstämning 20 min ………………………………………1200 SEK

Ett besök för dig som varit hos någon av våra vårdgivare tidigare och önskar en gynekologisk undersökning. 

 

Återbesök 60 minuter

Läkare……………………………..…………………..3500 SEK

Hälsostrateg…………………………………..2500 SEK

För uppföljning och justerad behandlingsplan. Vid specialprover som funktionsmedicinsk provtagning, välj uppföljning av det. Kan göras via video eller telefon men också personligt möte. 

 

Återbesök Specialprover 60 minuter

Läkare………………………………………………….4500 SEK

Hälsostrateg…………………………………..3000 SEK – Obs boka här en ”Hälsocheck” 

Till specialprover räknas all de olika funktionsmedicinska tester som vi tar.  I priset inkluderas den tid vi lägger ner på förberedelse med tolkning av dina provsvar och utformandet av rekommendationer som vi ger dig i samband med besöket. Kan göras via video eller telefon men också personligt möte.