Återbesök

Återbesök telefon 20 minuter

Läkare…………………………………………………800 SEK

Hälsostrateg…………………………………..600 SEK

För kortare och mer specifika frågor. Här ändras ej behandlingsplan, för större justeringar rekommenderas 30 eller 60 minuter. 

Återbesök 40 min 

Läkare…………………………….…………………..1850 SEK

Hälsostrateg…………………………………..1750 SEK

För uppföljning och justerad behandlingsplan. Vid specialprover som funktionsmedicinsk provtagning, välj uppföljning av det. Rekommenderas att göras via video eller telefon. 


Återbesök gynekolog med eller utan undersökning

Gynekologisk bedömning med funktionsmedicinsk rådgivning 40 min …………………………………………. 1850 SEK

Enbart undersökning och kort avstämning 20 min ………………………………………1200 SEK

Ett besök för dig som varit hos någon av våra vårdgivare tidigare och önskar en gynekologisk undersökning. 


Återbesök 60 minuter

Läkare……………………………..…………………..3500 SEK

Hälsostrateg…………………………………..2500 SEK

För uppföljning och justerad behandlingsplan. Vid genomgång av nytagna funktionsmedicinska prover,. Kan göras via video eller telefon men också personligt möte.