Återbesök

Återbesök telefon 20 minuter

Läkare…………………………………………………800 SEK

Hälsostrateg…………………………………..750 SEK

För kortare och mer specifika frågor. Här ändras ej behandlingsplan, för större justeringar rekommenderas 30 eller 60 minuter. 


Återbesök 40 min 

Läkare…………………………….…………………..2450 SEK

Hälsostrateg…………………………………..1890 SEK

För uppföljning och justerad behandlingsplan. Vid specialprover som funktionsmedicinsk provtagning, välj uppföljning av det. Rekommenderas att göras via video eller telefon. 


 

Återbesök 60 minuter

Läkare……………………………..…………………..3500 SEK

Hälsostrateg…………………………………..2490 SEK

För uppföljning och justerad behandlingsplan. Vid genomgång av nytagna funktionsmedicinska prover,. Kan göras via video eller telefon men också personligt möte.