Stress

Livakliniken stress

Stress är både farligt och väldigt påfrestande på kroppens alla organ. Symptom relaterade till stress kan yttra sig på många sätt men trötthet, hjärtklappning, sömnproblem, orolig mage, magkatarr och magsår, yrsel, huvudvärk och värk i kroppen är vanliga. Men många av våra kroniska sjukdomar såsom hjärtkärlsjukdom, cancer och demens kan också ha stress som en viktig bakomliggande orsak. 

Att ha  ”för mycket att göra” kan vara en orsak, men det kan också vara orsakat av hur vi rör oss, lever och vad vi äter. För att inte tala om de relationer vi har samt hur vi ser på vårt liv.

Vi kan hjälpa dig att minska på stressen i ditt liv och dess effekt på kroppen så att du kan stå stadigare och bli mer tålig och bromsa sjukdomsprocesser i kroppen.