Nathalie

Introduktionssamtal

Telefonsamtal på 20 minuter med Nathalie, 600 SEK  

Vill du veta mer vad jag kan göra för dig?

Här kan du boka ett introduktionssamtal där vi går igenom dina symptom och vad du önskar hjälp med. Jag kommer med förslag på hur du kan gå vidare avseende provtagning samt besök utifrån dina hälsoproblem. Om du senare väljer att boka ett Nybesökspaket så dras kostnaden för introduktionssamtalet av.

HÄLSOCHECK

Detta är ett besök online (videosamtal) för dig som redan tagit egna prover eller vill göra specifik provtagning via Livakliniken och vill ha min hjälp med tolkning och behandling. För genomgång av vårt baspaket (Basprover Stor) eller liknande  rekommenderar jag ett 40 minuters besök. Om du däremot tagit flera funktionsmedicinska prover som vi ska gå igenom behöver vi ett 60 minuters besök.

Pris:

40 min 3500 SEK

60 min 4500 SEK

Kostnaden för provtagning tillkommer.

 

I  BESÖKET INGÅR:

– Genomgång av provtagning, en enklare hälsodeklaration* och dina symptom

– Personliga behandlingsrekommendationer (skriftliga och muntliga)

I priset ingår också den tid som jag lägger ner på förberedelser och tolkning av dina provsvar och utformande av rekommendationer som du får vid besöket . Om du är osäker på vilken provtagning som du vill göra så kan du boka ett introduktionssamtal per telefon först. Vill du få hjälp att utvärdera tidigare tagna prover går det lika bra, dessa skickas då in via länk, som du får via mail vid bokning.

 

 

NYBESÖKSPAKET

Detta är för dig som önskar bli patient hos mig och vill ha en mer långsiktig uppföljning och stöd på din hälsoresa. I detta paket ingår 3 (LILLA PAKETET) alternativ 6 (STORA PAKETET)  besök. Därefter kan du boka återbesök utifrån ditt eget behov. 
 
Pris:
LILLA PAKETET:
3 besök (90+40+40 minuter) 9 600 SEK
 
STORA PAKETET:

6 besök (90+20+40+20+40+20 minuter) 11 200 SEK

Kostnad för provtagning tillkommer.

Besök på plats rekommenderas vid Nybesök, för att kunna genomföra en läkarundersökning, men kan göras via videolänk om avstånd omöjliggör fysiskt besök. Uppföljande besök kan oftast ske via videosamtal.

 
INFÖR NYBESÖKET:

Bokar du först ett introduktionssamtal per telefon 20 minuter (se ovan), där vi gemensamt kommer överens om vilka prover du ska ta.  Kostnaden för introduktionssamtal dras av när du kommer på Nybesöket. 

–Ombeds du också att fylla i tre frågeformulär, som du får i bekräftelse mailet när du bokar Nybesökspaketet, och som rör både ditt nuvarande hälsotillstånd, din hälso-/sjukdomshistoria, livsstil, kosthållning mm. Det ena formuläret är omfattande så avsätt tid för detta och skicka in i god tid innan besöket. 

I NYBESÖKSPAKETET INGÅR:

– Ett första besök på 90 minuter där jag gör en utredning av din situation i form av genomgång av prover, frågeformulär, symptom, och kroppslig läkarundersökning.

– Personliga rekommendationer (skriftliga och muntliga)

– Två uppföljande besök online på 40 minuter vardera (LILLA PAKETET) eller två uppföljande besök online på 40 minuter och 3 telefonsamtal på 20 minuter däremellan (STORA PAKETET). Vid de uppföljande besöken stämmer vi av hur du mår och tar ställning till och planeras för ev. ytterligare utredningar/provtagning och efter onlinebesöken för du också en skriftlig reviderad behandlingsplan. Dessa besök brukar vara lämpligt att ha med 2-3 månaders mellanrum.

I priset ingår förutom besöken också den tid som jag lägger ner på förberedelser och tolkning av dina inskickade formulär, provsvar och utformande av de rekommendationer som jag ger dig i samband med besöken.

 

ÅTERBESÖK

Telefon / Videosamtal
Pris: 

20 min telefon…….…..800 SEK

40 min…………………… 2450 SEK

60 min…………………….3500 SEK (vid genomgång av nytagna funktionsmedicinska prover)

 ..