mag och tarmhälsa
Kvinnohälsa,  Mag och tarmhälsa

Har du magbesvär / IBS?

Normalt ska vi ha avföring dagligen och slippa magbesvär, såsom gaser, smärtor och uppblåst mage. Om så inte är fallet för dig så har du kanske blivit diagnostiserad med IBS (irritable bowel syndrome) och fått kostråd i främsta hand. Det kan ibland hjälpa med symptomlindring för dina magbesvär, men hjälper sällan fullt ut.

I många fall behöver du också tillföra extra matsmältningsenzymer (de ämnen som hjälper till att spjälka maten) och även saltsyra (det ämne som ska göra maginnehållet surt) så att sönderdelandet av maten ska fungera optimalt i magsäcken. Ålder, stress och användande av syrahämmande läkemedel (liknande omeprazol) bland annat gör att saltsyran i din magsäck minska eller slås ut helt och då fungerar inte matsmältningen. Det brukar ofta ge upphov till magbesvär såsom uppblåst känsla i magen direkt eller kort efter måltid.

Studier har visat att uppåt 80% av de som diagnostiserats med IBS har bakterieöverväxt, det vill säga för mycket bakterier, i tunntarmen. Din tarmflora är huvudsakligen lokaliserad i din tjocktarm och i tunntarmen ska det normalt vara väldigt sparsamt med bakterier. Överväxt av bakterier i tunntarmen (sk SIBO, small intestinal bacterial overgrowth) kan diagnostiseras med ett utandningstest som du enkelt kan göra hemma och om det påvisas behandlas bort.

Ibland kan det också vara överväxt av vissa mer ogynsamma bakterier i tjocktarm eller svamp eller parasiter, vilket skapar en obalans i tarmfloran, en sk dysbios i tarmen. Genom att analysera din tarmflora i avföringsprov får man en god bild av hur din tarm mår och även hur ditt näringsupptag i tarmen fungerar.

Vad är konsekvensen av SIBO eller dysbios förutom magbesvär av olika karaktär?

En konsekvens är att det blir irritation och inflammation som i sin tur skadar slemhinneskiktet som klär hela tunntarmsväggen. En skadad barriär bidrar till att ’’klistret’’ mellan tarmväggens celler inte håller tätt utan det uppstår det som på läkarspråk benämns ökad intestinal permeabilitet (eller vardagligt kallad läckande tarm). Det blir som en väg in mellan cellerna, direkt in till blodbanan (se figur nedan). Här kan bland annat mat som inte sönderdelats helt och delar av bakterier (sk LPS, lipopolysaccarider) passera in och det triggar igång en mängd processer i kroppen. Det skapas både inflammation i blodkärlen och runt omkring i kroppen, men därtill aktiveras immunceller som finns runt om tarmväggen, och dessa kan också skapa antikroppar mot vissa födoämnen. Detta i sin tur gör att du börjar reagera mot olika födoämnen i din kost. De vanligaste proteiner som immunsystemet reagerar mot är glutenprotein och proteiner i mjölk och ägg.

Ett aktiverat immunsystem och en läckande tarm gör också att autoimmuna processer i kroppen, dvs där vårt immunsystem reagerar mot egen kroppsvävnad, startar lättare. Du har därför mycket att vinna på att skapa en balans i magen. Det är första steget för att förhindra en rad framtida sjukdomar.

Ytterligare en konsekvens av dysbios och SIBO är att upptaget av näringsämnen i tunntarmen försämras, vilket kan göra att du får brist på både makronutrienter (fett, protein, kolhydrater) och mikronutrienter ( ffa vitaminer, mineraler). Det kan i sin tur ex. påverka hormontillverkningen och energiproduktionen i cellerna, vilket kan göra dig trött och energilös och resultera i symptom på hormonell obalans i kroppen.

Inom funktionsmedicin startar därför ofta utredning och behandlingen med att balansera tarmen oavsett om du har symptom eller inte från tarmen. Många gånger resulterar det i att obalanser i andra delar av kroppen också rättas till.

Varför är det så viktigt att ha en fungerande magtarmkanal? Jo för där

 

  • tillverkas majoriteten av hjärnans signalsubstanser
  • finns 2/3 av vårt immunförsvar lokaliserat
  • finns mer celler än i hela övriga kroppen sammanlagt
  • är DNA mängden (tarmbakteriernas) 100-150 gånger större än vårt eget DNA
  • är den metabola aktiviteten större än i levern

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *