Stress Livakliniken
Kvinnohälsa

Kronisk stress och hormonbalans

Forskning har visat att vår hormonbalans kan rubbas av många livsstilsfaktorer, såsom näringsintag,2-4 exponering för luftföroreningar,5 och stress.6 Motsatsen gäller också, dvs. att med rätt livsstilsfaktorer kan den hormonella balansen förbättra och kroppens jämnvikt återställas.

Hormoner, agerar som budbärare mellan kroppens organ, och har en avgörande effekt på hur vi mår mentalt, fysiskt och känslomässigt. Studier visar att könshormoner påverkar delar av hjärna som styr vårt humör, beteende och tankeförmåga.1

Vid stress utsöndras binjurehormon (kortison, adrenalin, noradrenalin), som alla har en kraftfull effekt på alla övriga hormoner i kroppen.6-10 Det är anledningen till att vi inom funktionsmedicin alltid vill börja med att skapa balans i binjurehormonerna innan vi adresserar andra hormonella obalanser. Behandling av stress utifrån ett funktionsmedicinskt förhållningssätt, med stressreducerande tekniker, och riktade kosttillskott utifrån uppmätta behov, utgör en låg-risk, hög-vinst behandling som kan återställa hormonbalans även i andra hormoner, såsom sköldkörtel och könshormoner.

Fysisk aktivitet är en livsstilsfaktor med många positiva effekter, inkluderande minskad stress och ökad nivå av hormoner som bevara muskelmassan, vilka normalt sjunker med stigande ålder.13,14 Även promenader har visat sig kunna förbättra hormonnivåer och livskvalité.15 Forskning visar också att biomarkörer för stress minskar vid meditation16,17 och även massage.18,19 En översiktsartikel från 2005 rapporterar att massagebehandling kan sänka kortison (stress hormon) nivåer med 31% i medeltal och höja serotonin och dopamin (hormoner som reglerar vår humör) nivåer med 28 respektive 31% i medeltal.18

Referenser

 1. Del Río JP., et al. Steroid hormones and their action in women’s brains: the importance of hormonal balance. Front Public Health. 2018;6:141. doi:3389/fpubh.2018.00141
 2. Köhrle J. Selenium and the thyroid. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2015;22:392-401. doi:1097/MED.0000000000000190
 3. Jain RB. Thyroid function and serum copper, selenium, and zinc in general U.S. population. Biol Trace Elem Res. 2014;159:87-98. doi:1007/s12011-014-9992-9
 4. McCabe D., et al. The impact of essential fatty acid, B vitamins, vitamin C, magnesium and zinc supplementation on stress levels in women: a systematic review. JBI Database System Rev Implement Rep. 2017;15:402-453. doi:11124/JBISRIR-2016-002965
 5. Li H., et al. Particulate matter exposure and stress hormone levels: a randomized, double-blind, crossover trial of air purification. 2017;136:618-627. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.116.026796
 6. Ranabir S, Reetu K. Stress and hormones. Indian J Endocrinol Metab. 2011;15:18-22. doi:4103/2230-8210.77573
 7. Vita R., et al. Stress triggers the onset and the recurrences of hyperthyroidism in patients with Graves’ disease. Endocrine. 2015;48:254-263. doi:1007/s12020-014-0289-8
 8. Pimenta F., et al. Menopausal symptoms: do life events predict severity of symptoms in peri- and post-menopause? 2012;72:324-331. doi:10.1016/j.maturitas.2012.04.006
 9. Matsuzaki K, Uemura H, Yasui T. Associations of menopausal symptoms with job-related stress factors in nurses in Japan. 2014;79:77-85. doi:10.1016/j.maturitas.2014.06.007
 10. Hirokawa K.,  et al. Job demands as a potential modifier of the association between testosterone deficiency and andropause symptoms in Japanese middle-aged workers: a cross-sectional study. 2012;73:225-229. doi:10.1016/j.maturitas.2012.07.006
 11. Vankim NA, Nelson TF. Vigorous physical activity, mental health, perceived stress, and socializing among college students. Am J Health Promot. 2013;28:7-15. doi:4278/ajhp.111101-QUAN-395
 12. Pedersen BK. Physical activity and muscle-brain crosstalk. Nat Rev Endocrinol. 2019;15:383-392. doi:1038/s41574-019-0174-x
 13. Sato K., et al. Resistance training restores muscle sex steroid hormone steroidogenesis in older men. FASEB J. 2014;28:1891-1897. doi:1096/fj.13-245480
 14. Seo DI., et al. 12 weeks of combined exercise is better than aerobic exercise for increasing growth hormone in middle-aged women. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2010;20:21-26. doi:1123/ijsnem.20.1.21
 15. Yamada M., et al. Mail-based intervention for sarcopenia prevention increased anabolic hormone and skeletal muscle mass in community-dwelling Japanese older adults: the INE (Intervention by Nutrition and Exercise) study. J Am Med Dir Assoc. 2015;16:654-660. doi:1016/j.jamda.2015.02.017
 16. Dada T., et al. Mindfulness meditation reduces intraocular pressure, lowers stress biomarkers and modulates gene expression in glaucoma: a randomized controlled trial. J Glaucoma. 2018;27:1061-1067. doi:1097/IJG.0000000000001088
 17. Fan Y, Tang YY, Posner MI. Cortisol level modulated by integrative meditation in a dose-dependent fashion. Stress Health. 2014;30:65-70. doi:1002/smi.2497
 18. Field T., et al. Cortisol decreases and serotonin and dopamine increase following massage therapy. Int J Neurosci. 2005;115:1397-1413. doi:1080/00207450590956459
 19. Chen PJ., et al. Effects of aromatherapy massage on pregnant women’s stress and immune function: a longitudinal, prospective, randomized controlled trial. J Altern Complement Med. 2017;23:778-786. doi:1089/acm.2016.0426

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *