Hälsocheck

Livakliniken hälsocheck

Vill du göra en hälsocheck? 

Du kanske inte har något specifikt besvär som du söker för men vill kika på dina värden och allmänhälsa för att bevara din hälsa och jobba förebyggande. Du är välkommen att ta hjälp av oss för att gå igenom provsvar och få råd rörande kost och livsstil som är anpassade till just dig. 

Antingen har du redan tagit egna prover, ex blodprover på werlabs, eöller olika typer av funktionsmedicinska tester (födoämnes överkänslighet, tarmflora, näringsstatus, gentester mm) eller så vill du beställa några av våra tester och få hjälp att tolka.