Autoimmun sjukdom

  • Autoimmun sjukdom kvinnohälsa
    Autoimmun sjukdom,  Kvinnohälsa

    Har du en autoimmun sjukdom?

    Vid en autoimmun sjukdom har immunsystemets förmåga att skilja på det som är ’’icke-främmande’’ och ’’främmande’’ försämrats, vilket gör att det kan börja attackera kroppens egen vävnad. Ditt immunsystem består av ett komplext nätverk av celler, vävnader, organ och kemiska…