Klimakteriet

  • Klimakteriet

    Förklimakterie, klimakterie och menopaus

    Klimakteriets faser Klimakteriet är en naturlig fas i alla kvinnors liv. För många kvinnor kan det bli en väldigt besvärlig tid, en berg och dalbana,  med stor påverkan både fysiskt och psykiskt. Med mer kunskap och adekvat hjälp kan kvinnor…