pms kvinnohälsa
Kvinnohälsa,  PMS

PMS

Premenstuellt syndrom (PMS) är en av de främsta hälsobesvär som drabbar menstruerande kvinnor, eftersom det ofta är associerat med en mängd olika symptom, både fysiska och psykiska symptom, som påverkar hälsa och livskvalité.1 Studier visar att 75% av kvinnor diagnostiserade med PMS har mildare symptom, medan 3-8% har svåra symptom.1 Den hormonella obalansen påverkar humör, sömn, aptit och leder till bland annat oro, smärta, vallningar och minnessvårigheter.

Hur kan en funktionsmedicinsk läkare/terapeut hjälpa dig med dina symtom? Vi arbetar med att hitta de bakomliggande orsakerna till din hormonella obalans och undersöker hela dig. Är dina stresshormoner förhöjda? En av de vanligaste triggande faktorerna till PMS. Har du sömnbrist? Eller brist på b vitaminer och magnesium, viktiga vitaminer och mineral för hormonproduktion?

Inom vanlig sjukvården erbjuds symptom behandling för PMS, i form av p-piller och antidepressiva, dock med risk för en hel del biverkningar. Vid funktionsmedicinsk utredning bedöms alltid dina livsstilsfaktorer först, inklusive nutrition. Både kalcium och magnesiumtillskott kan hjälpa med att minska smärta och lindra symptomen ex oro vid svår PMS.1,2 En systematisk översiktsartikel från 2017 visade att magnesium, enbart eller i kombination med vitamin B6, har en positiv effekt på oro och stress vid PMS.2

Vitamin D har också rapporterats ha positiva effekter vid PMS. En studie från 2018 rapporterade att vitamin D tillskott minskade förekomsten av svåra symptom, såsom ryggvärk, humörsvängningar och smärtor hos unga kvinnor med PMS.3 En meta-analys från 2019 sammanfattade att vitamin D tillskott effektivt kunde minska PMS besvären.4 Ytterligare en studie bland ungdomar med uppmätt låga nivåer av vitamin D, visade att tillskott av vitamin D under fyra månade minskade PMS relaterade symptom såsom irritation, lätt till gråt och relationsproblem.5  Vissa studier har dock inte kunnat bekräfta en positiv effekt med vitamin D tillskott på PMS symptom.6

Vitex agnus-castus, eller Munkpeppar kan också hjälpa kvinnor med PMS symptom.7-9  Vitex hjälper kroppen att producera mer progesteron, vilket hjälper till att balansera östrogen och progesteron och därmed minska PMS symptomen, som ofta orsakas av ett östrogenöverskott. Vitex kan också sänka prolaktinhormon nivån genom att påverka utsöndringen från hypofysen, vilket kan hjälpa mot bröstspänningar och andra PMS symptom. Randomiserade kliniska försök har visat signifikant bättre effekt av Vitex jämfört med placebo,10 men studierna har varit små och symptomen som studerats har varierat mellan studierna.11

En studie fann god effekt att kalcium och vitamin D tillskott, i kombination med kognitiv beteendeterapi på PMS symptomen,12 resultat som bekräftades i en översikts artikel.13

Bland yngre kvinnor har ett mer hälsosamt ätbeteende visat kunna minska PMS besvär.14 Näringsbrist kan vara en förklaring till korrelationen mellan IBS och PMS bland unga kvinnor.15 I en studie rapporterades att en multivitamintablett minskade PMS symptomen.16 Intag av kost innehållande riklig mängd vitamin Vitamin B1 och B2 minskade risken för PMS symptom i en studie, medan tillskott av dessa vitaminer ej gav samma effekt.17 Studier har visat att en typisk västerländsk kost med mycket snabba kolhydrater, låg fiber mängd och sämre fettsammansättning (hög omega 6 jämför med omega 3 innehåll) ökar PMS symptom och smärtsamma menstruationer.18,19 Kostförändringar kan göra skillnad. I en studie byttes fyra portioner av vanligt vetemjöl ut mot fullkornsprodukter under tre månaders tid, varvid PMS symptomen reducerades signifikant bland en grupp vuxna kvinnor.20

En fullständig funktionsmedicinsk utredning av en kvinna med PMS bör inkludera utvärdering av livsstilsfaktorer bortom nutrition, såsom stress, sömn och rörelse, för att upptäcka vad som är den bakomliggande orsaken till den hormonella obalansen. Genom en systematisk utvärdering och hjälp med rätt livsstilsval kan många symptom minska utan att läkemedel behöver sättas in.   

References

 1. Saeedian KA, Amani R, Cheraghian B. The association between the risk of premenstrual syndrome and vitamin D, calcium, and magnesium status among university students: a case control study. Health Promot Perspect. 2015;5(3):225-230. doi:15171/hpp.2015.027
 2. Boyle NB, Lawton C, Dye L. The effects of magnesium supplementation on subjective anxiety and stress – a systematic review. Nutrients. 2017;9(5):E429. doi:3390/nu9050429
 3. Bahrami A, Avan A, Sadeghnia HR, et al. High dose vitamin D supplementation can improve menstrual problems, dysmenorrhea, and premenstrual syndrome in adolescents. Gynecol Endocrinol. 2018;34(8):659-663. doi:1080/09513590.2017.1423466
 4. Arab A, Golpour-Hamedani S, Rafie N. The association between vitamin D and premenstrual syndrome: a systematic review and meta-analysis of current literature. J Am Coll Nutr. Published online May 10, 2019. doi:1080/07315724.2019.1566036
 5. Tartagni M, Cicinelli MV, Tartagni MV, et al. Vitamin D supplementation for premenstrual syndrome-related mood disorders in adolescents with severe hypovitaminosis D. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2016;29(4):357-361. doi:1016/j.jpag.2015.12.006
 6. Abdollahi R, Abiri B, Sarbakhsh P, Kashanian M, Vafa M. The effect of vitamin D supplement consumption on premenstrual syndrome in vitamin D-deficient young girls: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Complement Med Res. Published online May 17, 2019. doi:1159/000500016
 7. Dante G, Facchinetti F. Herbal treatments for alleviating premenstrual symptoms: a systematic review. J Psychosom Obstet Gynaecol. 2011;32(1):42-51. doi:3109/0167482X.2010.538102
 8. Cerqueira RO, Frey BN, Leclerc E, Brietzke E. Vitex agnus castus for premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder: a systematic review. Arch Womens Ment Health. 2017;20(6):713-719. doi:1007/s00737-017-0791-0
 9. Rafieian-Kopaei M, Movahedi M. Systematic review of premenstrual, postmenstrual and infertility disorders of Vitex agnus castus. Electron Physician. 2017;9(1):3685-3689. doi:19082/3685
 10. van Die MD, Burger HG, Teede HJ, Bone KM. Vitex agnus-castus extracts for female reproductive disorders: a systematic review of clinical trials. Planta Med. 2013;79(7):562-575. doi:1055/s-0032-1327831
 11. Verkaik S, Kamperman AM, van Westrhenen R, Schulte PFJ. The treatment of premenstrual syndrome with preparations of Vitex agnus castus: a systematic review and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. 2017;217(2):150-166. doi:1016/j.ajog.2017.02.028
 12. Karimi Z, Dehkordi MA, Alipour A, Mohtashami T. Treatment of premenstrual syndrome: appraising the effectiveness of cognitive behavioral therapy in addition to calcium supplement plus vitamin D. Psych J. 2018;7(1):41-50. doi:1002/pchj.206
 13. Abdi F, Ozgoli G, Rahnemaie FS. A systematic review of the role of vitamin D and calcium in premenstrual syndrome. Obstet Gynecol Sci. 2019;62(2):73-86. doi:5468/ogs.2019.62.2.73
 14. Isgin-Atici K, Kanbur N, Akgül S, Buyuktuncer Z. Diet quality in adolescents with premenstrual syndrome: a cross-sectional study. Nutr Diet. Published online February 6, 2019. doi:1111/1747-0080.12515
 15. Bahrami A, Gonoodi K, Khayyatzadeh SS, et al. The association of trace elements with premenstrual syndrome, dysmenorrhea and irritable bowel syndrome in adolescents. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2019;233:114-119. doi:1016/j.ejogrb.2018.12.017
 16. Stewart A. Clinical and biochemical effects of nutritional supplementation on the premenstrual syndrome. J Reprod Med. 1987;32(6):435-441.
 17. Chocano-Bedoya PO, Manson JE, Hankinson SE, et al. Dietary B vitamin intake and incident premenstrual syndrome. Am J Clin Nutr. 2011;93(5):1080-1086. doi:3945/ajcn.110.009530
 18. Farasati N, Siassi F, Koohdani F, Qorbani M, Abashzadeh K, Sotoudeh G. Western dietary pattern is related to premenstrual syndrome: a case-control study. Br J Nutr. 2015;114(12):2016-2021. doi:1017/S0007114515003943
 19. Negi P, Mishra A, Lakhera P. Menstrual abnormalities and their association with lifestyle pattern in adolescent girls of Garhwal, India. J Family Med Prim Care. 2018;7(4):804-808. doi:4103/jfmpc.jfmpc_159_17
 20. Esmaeilpour M, Ghasemian S, Alizadeh M. Diets enriched with whole grains reduce premenstrual syndrome scores in nurses: an open-label parallel randomised controlled trial. Br J Nutr. 2019;121(9):992-1001. doi:1017/S0007114519000333

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *