Recept

  • Recept

    Nyttiga frökex för din hälsa och dina hormoner

    I flera medier florerar “seed cycling” som en hjälp för att stötta hormonerna under menscykeln. Det finns inga studier där man just studerat “seed cycling” men det finns studier där man tittar på enskilda näringsämnen (som finns i fröna) och…